Projectes

El nostre Institut esta implicat en diferents projectes. Actualment es realitzen els següents:

 • Comenius.
 • Intercanvi França.
 • Projecte de llengües.
 • Cultural:
  • Coral.
  • Grup de Teatre.
  • Pla català d’esport a l’escola.
 • Festa de les aules.
 • Cross de Nadal.
 • Fira educativa a Viladecans.